Contact:
Hondelink 141
7482 KR Haaksbergen
T 06 1676 9357

Profiel

Van Dongen Schmetz Consultancy is opgericht door Mariëlla van Dongen. Mariëlla heeft ruim 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Na haar studie Gezondheidswetenschappen is zij haar loopbaan gestart bij het ministerie van VWS met in haar portefeuille de ziekenhuiszorg, topzorg en academische ziekenhuizen. Daarna heeft zij vele jaren in ziekenhuizen gewerkt, o.a. als secretaris en adviseur van raden van bestuur en medische staven, als manager en als directeur.

Zij heeft een brede expertise opgebouwd op strategisch, tactisch en operationeel niveau, gericht op professionals en hun samenwerking, op organiseren, sturen en beheersen van processen en op strategische ontwikkeling. Zij heeft zich steeds daar begeven waar er veranderd en gebouwd moest worden. Daar is zij op haar best. Zij heeft haar sporen verdiend bij o.a. fusies (van maatschapsniveau tot op ziekenhuisniveau) en bij het vormgeven en uitbouwen van nieuwe (onderdelen van) organisaties. Haar kracht zit in scherpe analyses, helikopterview en organisatiesensitiviteit. Met oog voor ieders talenten en belangen, weet zij de verbinding aan te gaan en zoekt zij naar een win-win-situatie, waarbij uiteraard het organisatiedoel leidend is.

Na meer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij zorginstellingen, heeft zij besloten haar kennis en ervaring te gaan inzetten als adviseur, interimmanager en coach, wat geleid heeft tot de start van dit bureau.

Partners: vaak is Van Dongen Schmetz Consultancy als enig adviseur aan een opdracht verbonden. Sommige opdrachten lenen zich beter voor een aanpak met twee of meerdere adviseurs. In die gevallen put DSC uit een netwerk ervaren en plezierige collega’s. In dergelijke situaties is DSC voor u contactpersoon en aanspreekpunt in de opdracht.