Contact:
Hondelink 141
7482 KR Haaksbergen
T 06 1676 9357

Coaching

Naast de ruime werkervaring waaruit Mariëlla van Dongen kan putten, heeft zij zich verder bekwaamd in haar coachingsvaardigheden met een aanvullende opleiding. Zij zet haar know how in tijdens de verschillende trajecten waarmee zij in organisaties bezig is. Daarnaast biedt zij ook gericht coaching aan ten behoeve van teams of individuen.

In haar coaching maakt zij veel gebruik van oplossingsgericht coachen en de socratische benadering. Het vertrekpunt is de dagelijkse praktijk van de gecoachte. Zij houdt op een prikkelende, kritische, soms confronterende manier iemand een spiegel voor. Ze laat mensen inzien hoe hun referentiekader, denken en gedrag onbedoelde gevolgen hebben en hoe dit veranderd kan worden. Door te focussen op iemands sterke kanten, probeert zij te bereiken dat iemand beter in staat is tot effectieve actie. Uitgaan van het positieve levert energie op, die gebruikt kan worden om te werken aan veranderingen.

Voorbeelden van vragen die bij haar binnenkomen:

  • ik zou graag willen dat mijn medewerker zijn rol beter pakt, meer ruimte neemt, zegt waar het op staat. Kun jij hem coachen? 
  • Hoe kan ik mijn positie binnen het managementteam verstevigen? 
  • Mijn medewerkers komen niet in beweging, wat kan ik doen? 
  • In dit team zit weinig spirit, hoe krijg ik er weer meer dynamiek in? 
  • Het lijkt alsof ik alles zelf moet doen. Hoe kan ik effectiever delegeren? 
  • Door alle drukte en druk is de lol in mijn werk verdwenen, hoe vind ik het werkplezier weer terug?