Contact:
Hondelink 141
7482 KR Haaksbergen
T 06 1676 9357

Werkgebied & Diensten

DSC biedt ondersteuning aan organisaties op de volgende aandachtsgebieden:

Koers bepalen: kansen zien en pakken op basis van kracht en potentieel. DSC kan uw sparring en uitvoerend partner zijn in het initiëren en begeleiden van strategische beleidsprocessen.

Koers zetten: van strategieontwikkeling naar realisatie/implementatie. DSC ondersteunt u bij het vertalen van strategie en beleid naar concrete acties en begeleidt het implementatieproces. Naast het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen, is DSC erop gericht uw mensen zo nodig te ondersteunen in het opnieuw vinden van hun eigen positie en bijdrage.

Koers houden: een frisse blik van buitenaf om op koers te blijven of te zien waar bijsturing gewenst is. Soms kan het nuttig zijn om iemand van buiten te laten meekijken of kortdurend leiding te laten geven aan een afdeling of een specifiek proces om tot gewenste effecten te komen. DSC biedt u een analytische blik en gaat aan de slag met teams, individuen en processen, gericht op de doelstellingen van uw organisatie.

DSC kan in alle fasen ondersteunen. Het is ook mogelijk om op één van de gebieden van dienst te zijn. In overleg met u stemmen we af wat het meest wenselijk of urgent is. Afhankelijk van de behoefte biedt DSC:

  • advies
  • procesbegeleiding 
  • projectmanagement 
  • interimmanagement 
  • coaching (management, teams, individuen)