Contact:
Hondelink 141
7482 KR Haaksbergen
T 06 1676 9357

Werkwijze

Of het nu gaat om advies, procesbegeleiding, projectmanagement, interimmanagement of coaching, DSC staat voor effectieve en gedragen oplossingen. Hoe realiseren we dat?

Opdrachtgevers herkennen DSC aan de volgende speerpunten in de aanpak:

Combinatie inhoud en proces: onze expertise zetten we in voor zorginstellingen waar verandering nodig is. Òf omdat de organisatie vastloopt òf omdat er nieuwe wegen ingeslagen worden. In die veranderingstrajecten zijn de belangen van de organisatie vaak niet gelijk aan die van het individu. In ons werk houden we rekening met dit spanningsveld. Kenmerkend voor de adviesstijl is de combinatie van inhoudelijke advisering en zorgvuldige procesbegeleiding.

Eigen oplossend vermogen aanspreken: onze ervaring is dat er veel gedreven professionals in de zorg werken die vaak goede ideeën hebben over hoe het beter kan. En het zijn ook deze mensen die bepalend zijn of de vernieuwing uiteindelijk succesvol zal zijn. DSC gaat uit van het vakmanschap van de professionals in de zorg en voegt daar de eigen expertise aan toe.

U kunt erop rekenen dat DSC kennis en ervaring inbrengt, maar wij schrijven geen standaardoplossing voor. DSC houdt mensen en organisaties een spiegel voor die meer zicht biedt op de eigen situatie en die concrete aanknopingspunten oplevert voor verbetering.